ក្មេង​ស្រី​វ័យ​ជំទង់​ស្រវឹង​ស្រា​ដើរ​លេង​ល្បួង​សិច