ក្មេង​ជំទង់​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ត្រូវ​គេ​ចាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ